BOROMIR IND SRL

  BOROMIR IND SRL
Tip
producator
Adresa
STR. TARGULUI, NR.2, Rm. Vâlcea
Judet/Localitate
Valcea
Telefon
0250-732.635
Fax
0250.734.428

Nãscutã în respectul tradiþiei, dar cu o perspectivã modernã asupra acestui domeniu, atât de vechi ºi totuºi atât de puþin exploatat, societatea s-a dezvoltat ºi ºi-a diversificat activitatea oferind pieþei atât produse tradiționale, cât ºi produse noi, de care piaþa româneascã avea nevoie.

1994
Ia fiinþã societatea comerciala S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea. Obiectul principal de activitate îl constituie achiziþia, prelucrarea cerealelor, precum ºi valorificarea superioarã a fãinurilor prin secþiile proprii de panificaþie ºi patiserie.
1998
Moara Cibin din SIBIU a fost preluatã de cãtre grupul Boromir, iar la sfârșitul anului 2001, S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea a devenit acþionar majoritar. Moara Cibin este dotatã cu mori performante ce proceseazã grâu moale, grâu dur ºi porumb.
2000
A fost preluata moara de grâu din Buzãu. Moara produce în special fãinuri superioare, putând realiza întreaga gamã sortimentalã de produse de morãrit ºi panificaþie.

1999 - 2002
În aceastã perioadã S.C. BOROMIR IND Rm. Vâlcea achiziþioneazã unitãþi de tip Comcereal, având ca obiect principal activitatea de achiziþie, pãstrare ºi valorificare a cerealelor.
2011
Pe lângã cele trei societãþi, BOROMIR IND Rm. Vâlcea, BOROMIR PROD SA Buzãu ºi Moara Cibin din SIBIU, Grupul Boromir mai deþine puncte de lucru la Deva, Hunedoara, Iaºi, Slobozia.

Timp pe piata
peste 5 ani
Tipul vanzarii
En-gros si En-detail
Intinderea distributiei
nationala
Data adaugării: 07/10/2011 Data actualizării: 07/10/2011

Angrosişti asociaţi

Compania nu are inca angorisisti asociati.

Furnizori parteneri

Compania nu are inca furnizori parteneri.

Rating

0